Welkom

Beste bezoeker,

Welkom op de webstek van de huisartsenkring Hoboken Kiel Valaar. Een huisartsenkring is een vereniging van huisartsen die sinds enkele jaren door de overheid erkend wordt en van die overheid een aantal opdrachten gekregen heeft.

De eerste en belangrijkste taak is het organiseren van een degelijke wachtdienst in het weekend voor onze regio. Over de werking, de organisatie en het opzet van de wachtdienst leest U verder meer als U klikt op "Weekend Wachtdienst".

Een tweede en minstens even belangrijke taak is het bevorderen en promoten van de huisarts. De huisarts is en blijft de vertrouwenspersoon waar U met al uw problemen van medische en psychologische aard terecht kunt. Hij kent U en uw familie en kan uw ziekte en problemen kaderen in de bredere context van uw sociale en professionele situatie.

De huisarts is ook de link tussen U en de ander hulpverleners : kinesisten, thuisverpleging, specialisten, ziekenhuizen, ... Hij kan U begeleiden in de doolhof die de gezondheidszorg soms kan zijn. Wij trachten de mogelijkheid om de huisarts de contacteren zo eenvoudig mogelijk te houden en zo de drempel tot de eerstelijnsgezondheidszorg zo laag mogelijk te houden.

De huisarts kan ook uw Globaal Medisch Dossier (GMD) beheren. Hierover leest U meer als U klikt op "Het globaal medisch dossier"

Tenslotte wil de huisartsenkring ook een centraal aanspreekpunt vormen waar zowel patiŽnten, andere hulpverleners, ziekenhuizen lokale overheden en anderen mee kunnen communiceren en initiatieven kunnen nemen op het vlak van preventie, gezondheidsopvoeding en dergelijke.

Wij wensen U nog een aangename kennismaking bij de verdere verkenning van deze webstek.